Plzeň - TURISMUS

VODÁRNA PLZEŇ - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Jak se voda z řeky stane pitnou? A co všechno se stane s vodou z vašeho domu, než se smí vrátit do řeky? To zjistíte na komentovaných prohlídkách Úpravny vody a Čistírny odpadních vod, které pro vás do programu Industry Open připravila VODÁRNA PLZEŇ, a.s..

#prohlídky
#vzdělávací

Všechny termíny

Sobota

21. 10. 2023


14:00


Prohlídky města Plzně

Plzeň


100 Kč