ADOLF LOOS PLZEŇ

Description

Architekt Adolf Loos (1870-1933) patří k světově uznávaným architektům. Je považován za jednoho ze zakladatelů moderního pojetí architektury. Loos byl nejen praktickým architektem, ale také významným teoretikem architektury a do určité míry i filosofem. Radikálně odmítal umělý dekorativismus v architektuře a byl prvním architektem, který oprostil budovy od zdobných prvků v exteriérech i interiérech.
V Plzni získal první zakázku v roce 1907 a s různě dlouhými přestávkami zde působil prakticky až do své smrti. Jeho klientelu tvořili především úspěšní židovští podnikatelé, pro které vytvořil nejméně 13 interiérů bytů, z nichž se dodnes zachovalo osm. Tento soubor je podle odborníků nesmírně cenný i v kontextu celosvětové architektury. Každý z interiérů má navíc svůj osobitý příběh, v němž se prolínají často tragické soukromé osudy jednotlivců s dějinnými událostmi před 2. světovou válkou, v jejím průběhu i v období vlády komunistického režimu.

 

Společná vstupenka na prohlídku dvou přístupných tras Loosovými interiéry za zvýhodněnou cenu 330 Kč (Pouze plné vstupné!)
1. Byty Voglových a Krausových (délka 75-90 minut) – setkání s průvodcem na Klatovské 10
2. Brummelův dům (délka 45-60 minut) – setkání s průvodcem v Husově 58
Termín prohlídky se u každé trasy volí zvlášť, návštěvu je tedy možné rozdělit i do dvou různých dnů.
Při výběru časů v jednom dni je nutné pamatovat, že přechod mezi jednotlivými trasami o délce 15-30 minut absolvuje návštěvník sám (průvodce je na každé trase zvlášť). 

Více informací o trasách naleznete na www.adolfloosplzen.cz případně u obsluhy Turistického informačního centra města Plzně na tel. 378 035 330.