DJKT Plzeň

OPERNÍ MATINÉ

Pravidelná nedělní setkání ve Foyer Vendelína Budila přinášejí skladby z repertoáru vážné hudby na předem daná témata. Vstupenky je možno zakoupit na jednotlivé akce nebo v rámci předplatného.

#opera
#djkt
#koncert

15. ledna 2024 od 10 hod. začne prodej na březnové a dubnové termíny 2024.

Všechny termíny

Neděle

24. 11. 2024


10:30


FOYER Vendelína Budila (Velké divadlo)

Plzeň


0 Kč

Předprodej bude zahájen

Neděle

12. 1. 2025


10:30


FOYER Vendelína Budila (Velké divadlo)

Plzeň


0 Kč

Předprodej bude zahájen

Neděle

23. 3. 2025


10:30


FOYER Vendelína Budila (Velké divadlo)

Plzeň


0 Kč

Předprodej bude zahájen

Neděle

20. 4. 2025


10:30


FOYER Vendelína Budila (Velké divadlo)

Plzeň


0 Kč

Předprodej bude zahájen

Popis

O PŘEDSTAVENÍ

Pravidelná nedělní setkání ve Foyer Vendelína Budila přinášejí skladby z repertoáru vážné hudby na předem daná témata. Vstupenky je možno zakoupit na jednotlivé akce nebo v rámci předplatného.

V letošní sezóně se nedělní matiné odehrají v období od října do dubna. Hned dvě říjnová dopoledne budou patřit našim dlouholetým sólistům – nejdřív Janě Foff Tetourové za spoluúčasti harfenistky Dany Suchanové, poté Janu Ježkovi, který oslaví své životní jubileum. V listopadu se také odehrají matiné dvě, první ve znamení recitace – Apolena Veldová a Jaroslav Someš přednesou ukázky z českého koncertního melodramu, ve druhém zahraje skladby Franze Schuberta a Johannese Brahmse oblíbené Sojkovo kvarteto. V prosinci se divákům představí nastupující operní hvězdy – studenti pěveckého oddělení Konzervatoře v Plzni. Únorové matiné se odehraje ve znamení neznámých českých operet, které zazpívají sólisté operního souboru a jejich hosté, na klavír je doprovodí Martin Marek. V březnu se foyer rozezní hlasy členů sboru opery DJKT, tentokrát při skladbách českých skladatelů – Zdeňka Lukáše, Ilji Hurníka, Pavla Jurkoviče a Jana Kasala. Poslední, dubnové matiné, bude patřit jednomu z největších českých básníků z období romantismu Karlu Hynku Máchovi a fragmentům z jeho Máje v přednesu Blanky Hejtmánkové a s klavírním doprovodem Věry Müllerové.

Délka 60 minut