ESC Room

ESCAPE ROOM: Medex / Cela / Fotoatelier

ZAKOUPENÁ VSTUPENKA JE POUZE VOUCHER, REZERVACI SI PROSÍM UDĚLEJTE NA WWW.ESCROOM.CZ Vstupenka je platná 6 měsíců od zakoupení.

#fun
#relax

All events

Saturday

7/13/2024


12:00 AM


TOTO JE POUZE POUKAZ

Plzeň


800 - 1600 CZK

Sunday

7/14/2024


12:00 AM


TOTO JE POUZE POUKAZ

Plzeň


800 - 1600 CZK

Monday

7/15/2024


12:00 AM


TOTO JE POUZE POUKAZ

Plzeň


800 - 1600 CZK

Tuesday

7/16/2024


12:00 AM


TOTO JE POUZE POUKAZ

Plzeň


800 - 1600 CZK

Wednesday

7/17/2024


12:00 AM


TOTO JE POUZE POUKAZ

Plzeň


800 - 1600 CZK

Description

Před sedmi lety jsme začínali s jednou únikovou místností – Medexem. Dnes pro vás máme čtyři indorové únikové hry. U nás si můžete hrát, luštit, vžít se do spletitých příběhů, nebo si jen odpočinout od pracovního shonu. Naše aktivity stále rozšiřujeme a vzhledem k době našeho fungování se pomalu začínáme považovat za tradiční společnost 

UPOZORNĚNÍ: Dveře indoorových únikových místností nejsou v průběhu celé hry fyzicky nijak uzamčeny, případný únikový východ pro případ požáru je po celou dobu přístupný (povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně s přihlédnutím  k § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci).

V celém prostoru ESC Room (vyjma WC) je provozován kamerový systém BEZ pořizování záznamu. Sledování hráčů během hry je nedílnou součástí hry a NESLOUŽÍ k identifikaci osob. Vstupem do prostoru souhlasíte se sledováním vaší osoby po dobu nezbytně nutnou (hra + úvod + závěr). 

CENY

- vstupenka pro 2 osoby za cenu 800,- Kč

- vstupenka pro 3-6 osob za 1600,- Kč

ZAKOUPENÁ VSTUPENKA JE POUZE VOUCHER, REZERVACI SI PROSÍM UDĚLEJTE NA WWW.ESCROOM.CZ, nebo telefonicky na čísle +420 725 107 457. Vstupenka je platná 6 měsíců od zakoupení.

Length 90 minutes